Júliusi-augusztusi számunk tartalma

 

46. évfolyam 2014. 7-8. szám

Buda Ferenc

Álmom Csokonaival

András Sándor

Hölderlin

Márton László

A kisváros főterét elborító pocsolya beépítése a cselekménybe (Gogolról)

Lövétei Lázár László

„Szegény” vagy „szerény”? 1 jelzőről –

Győri László

Egy kis Baudelaire

Tandori Dezső

Egy könyvből „ A pusztuláspontok”

Zelei Miklós

Éri-Halász Imre

Grendel Lajos

Néhány gondolat… (Remenyik Zsigmond: Pernambucói éjszaka; Élők és holtak)

Bozók Ferenc

Rideg Sándor karizmája

Háy János

Vádirat (Szabó Lőrinc)

Jász Attila

Magány, derű, iránytű (Füstjelek a Hüperion-szigetekről)

Ferdinandy György

A lányosajkú apát (Fenyvessy Jeromos költészete)

Tinkó Máté

Vera üzenete Borisznak (Széljegyzet Déry Tibor Búcsú című novellájának leveléhez)

Tóth László

Kelet-Európa s a személyes sors szegén (Futamok és rajzok Hervay Gizellához)

Bálint Péter

A metaforáról metaforikusan (Töprengések Szentkuthy Az egyetlen metafora felé naplójának újraolvasásakor)

Dobozi Eszter

A lehetetlen megkísértése (Weöres Sándor: Én, a határtalan szellem…)

Végel László

Parafrázisok (Naplójegyzetek Márairól)

Ayhan Gökhan

Császár Istvánról

Nyerges Gábor Ádám

Honnan jönnek még költők

Pintér Lajos

Öt bagatell

Demény Péter

Fogazott boldogság (Békés Pálról)

Kántor Lajos

Hallgatni – sors? (Márait (össze)olvasva)

Gerőcs Péter

A névtelen diagnoszta