Fekete Vince

A Borz és a menyét

 

Borz papa és Borz mama
és sok gyerek meg unoka
– akár csillag őszi réten –
élt egy szeles mélyedésben,
több napja,
            tán kettő éppen,
itlan-étlen –

Borz úr
homloka ráncos a gondtól:
“más az idő, más az abrak,
más, aki ad, s más, kik kapnak,
más, aki vesz, más, ki veszi,
más festi létünk, színezi,
más a főnök fent a bolyba’,
más az igazság a borba’,
más a pénz már, más a bankó,
más a véka, más az akó,
más lapokba’ más szavak, s ó,
más pengeti, másra járják,
mással forgattatja márk’ját
mind, aki
lehetett itt
valaki...”

Ej-haj,
zsurmolgat tovább Borz úr,
kalkulál, számítgat, fontol:
“ráveszem a farkast, rókát,
tenyészthetnénk lovat, hókát,
exportra májat meg zúzát,
termesztenénk krumplit, búzát,
s ha nem megy
– busa fejét törte egyre –
akkor
jövő hétre, jövő keddre
csontig kikenve, kifestve
importálnánk táncosnőket,
lilát, barnát, mozdonyszőket” —
Ám a róka, sem a farkas
nem indult be, nem lett lelkes,
sommer ugyan mind a kettő,
ám azért a láb
négy vagy kettő,
hogy dolog elől
egy mart aljon,
aki tud, az
elinaljon.
“Egész ügy csak szájjal toszás
– mond a Farkas –
kell a francnak vállalkozás.”

“Nem baj” – zsurmolgat Borz úr,
halkan utánuk mordul,
“sem ismerős, sem hű rokon
nincsen velem alapfokon,
nem bántnak apró fityfenék
nincs, ami nem illenék
ide,
minden tiszta légi lakkból,
segít az Úr
            az égi lakból;
a távoli Veres térre
magam megyek szerencsére” –

Azt se tudta Borz úr, hol áll,
extrák, mondták, egy kis orál,
mikor egy hercig hölgymenyét
megragadá borzunk kezét.
Borz úr gondolta: “jól van,
nem kutathatok a porban,
lám-lám, ugye, mégis bejött,
rábeszélem, s viszem legott.”

Egy külvárosi bérbükk alatt
a hölgymenyét könnyedén
ringatta borzunkat át
az
ismerkedés nehezén.
“Te kis borz, te gagyarab,
érted égek, senyvedek...”
s a dolgoknak mihamarabb
szabad folyást engedett. –

Egy honi fenyőfa alatt
káromok közt jön az emlék,
vele ami történt nemrég:
a külvárosi bérbükk előtt
tért eszéhez, nézett merőt.
“Ó, a kis menyét, a szöszke,
– zsurmolgat Borz úr –
és golyóit bögyörőzte.”

Az erdei család, avagy a
négylábú lelkes állatok és a madarak

 

“És ha ez nem képez művészetet
Kedves Ernő: hát akkor nem művészet.”

(Karinthy Frigyes: Nihil)

 

Mercédesz, a sas úgy dönt, hogy
beszáll az odúspekulációs bizniszbe,
hogy ezzel is felvághasson Nick,

a szirti sas előtt, akit amúgy is
régóta el szeretne happolni Amanda,
a héja elől. Amanda a maga részéről

ismét öngyilkos akar lenni, mert a
prájvit lájfban nagyon sok dolog
nem jött össze neki. Jack, a farkas

közben megpróbálja rábeszélni Charlie-t,
a medvét, hogy oxigénezzenek barnán
exportált moldáviai táncosnőket, de

Charlie nemet mond, mert valami ha-
sonló vállalkozásba bukott bele
közvetlenül a 89-es változások után,

amikor török aranyat csempészett a
bolgárokon át. Felesége két éve jár
emiatt terápiára és utál mindenkit,

aki törökül, bolgárul vagy románul
beszél. Amanda egy szánalmas vitában,
miután Mercédesszel szembeni makacs

gyanújának ad hangot, egyfajta “hir-
telen feltörő indulattól vezéreltetve
elhagyja az alkotmányos fegyelmezett-

ség biztos talaját”, majd a történtek
utáni elkeseredésében felvágja ereit,
aztán mérlegeli a dolgokat, meggondol-

ja magát és úgy dönt, hogy bosszúból
ő is elhappolja Mercédesz mellékvágá-
nyon futtatott pasiját, aki viszont

közli vele, hogy inkább töltene egy
éjszakát Bob, az ökör új, meleg ba-
rátjával, mint Amandával. Nick kíván-

csi az orális szexre, úgyhogy belép
az Átmentési Front jobboldali érzelmű
szárnyába. Közben Petert, az egeret

leépítik munkahelyéről, túlad a föl-
deken, mert a végkielégítés és a mun-
kanélküli segély már nem fedezi a csa-

lád költségeit. Sarah, a gólya “a tej-
gyári hulladékból készült energiaitalon
felhízott sci-fi díva” azon töri a fejét,

hogy mi módon ejthetné szerét egy
Henryvel, a békával való kiadós
beszélgetésnek, ezért rekedtesen kelepelő,

galambosan búgó hangját is beveti
a cél érdekében. Időközben a kechupos-
flakon-gyűjtő Mickey, a szamár

összejön Amandával, aki különben terhes
és abortuszon gondolkodik. Apja és anyja
tartja vissza Mickey-t egy meggondolatlan

lépéstől, akit azért tagadtak ki
öt évre, mert hosszú időn keresztül naponta
többször megbecstelenítette Samanthaék,

a szomszéd nyulak békés hajlékát. Jack
állást kap a közeli akol környékén. Amanda
kikeresztelkedik. Kovács Bill, a daru pedig feltámad.

(A Szabó család és a Magyar Narancs nyomán)