Tartalom 2004.

December

Buda Ferenc Hőből, fényből (vers)
Molnár Miklós Bolond Istók zápszínháza
Tornai József A véres kád fölött; „Volt erdők és ó nádasok”; És ki verhetné le a fény lázadását?, A költő, a festő, a zenész és a szobrász; Krétarajz-halál; Marathón emlék, Szalay emlék; A Jóisten segít; Odüsszeusz útja; Ezen az örökkévaló vágóhídon... (versek)
Harkai Vass Éva Melyik kert; A Mérleghez; Gyalog a Dózsa Györgyön át (versek)
Podmaniczky Szilárd Agyagbuborék
Becsy András Ami marad; Zsena és a töltött káposzta; Az én drága árnyékom (versek)
Gát Anna Megidézés (Kyrie); Átjárás (versek)
Horváth Dezső Huszonnégy évvel később
Ballagi Zsigmond Mohács után; Jobb tán a darvakkal; Palinódia (versek)
Mózes Huba Erdélyi elégia (Ismeretlen Dsida-fordítások)
Vasy Géza „Magyarnak számkivetve” (Balázs József Magyarok című regénye és fogadtatása)
Nagy Gábor A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetében
Kántor Lajos Apokalipszis – háborúban és békében (Kolozsvári történetek, prózában)
Wehner Tibor „Nem akarok pitbull lenni!” (fe Lugossy László művészetéről)
Fehér Zoltán Arra járnak a nagy ezüstgombosok (A betyárvilág emlékei Bács-Kiskun megye néhány kétnyelvű közösségében)
Valastyán Tamás A kioltódás és elővarázslás dinamikája (Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok című könyvében)
Kabdebó Tamás Morus Tamás ünneplése (Thomas Morus: Erősítő párbeszéd balsors idején)
Papp Róbert Írás és mondanivaló (Borisz Akunyin: Azazel, Török csel)
Gömöri György Puskás és Márai (Márai-konferencia Cambridge-ben)

November

Határ Győző Morbus sacer
Papp Tibor A varrónő
Bogdán László Az elsüllyedt Súgásban; Advent Bécsben; A jelenés; A lassú téboly (versek)
Dobozi Eszter Sovány kísérlet; A gép (versek)
Orcsik Roland Garfield lokálpatriotizmusa; Garfield, a hiperpasszív; Enyvers; Upotreba eoveka; Kampányalás; Mentés másként (versek)
Lászlóffy Csaba A hiábavalósággal szembesülő leltár; Óceán(ia)-nosztalgia (versek)
Csehy Zoltán Hecatelegium (versciklus)
Tandori Dezső Sors, undercover haver!
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Czakó Gábor A víz
*** A sziklatemplom manicheus himnuszaiból (Fordította és az előszót írta: Csornai Katalin)
Győrffy Ákos–Sánta Sebő Perőcsény (Egy észak-börzsönyi kistelepülés specifikus helyzete)
Orosz László „Közelebb az éghez” (Jókai és Katona)
Fekete J. József „Miért újra Ulysses?”  (Avagy elvszerű komolytalanság)
Demény Péter „Havas pillájú angyalok” (Bálint Tibor újraolvasása)

Október

Kovács András Ferenc Rembrandt kortársa; Régi nóta, nyűtt vonóra (versek)
Balla D. Károly A hiány szerkezete (Szembesülés, 31–39)
Horváth Elemér randevú; az amerikai ápolónő; lárpúrlár; ferenc apokrif himnusza; a spirálfüzet után; a szovjet félcipő (versek)
Molnár Vilmos Béla kézre kerítése (novella)
Kukorelly Endre Samunadrág (versciklus)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Király Levente Fehér folt; Másodszor; Nem beszél (versek)
Gál Sándor a jövőtlenség éjszakája (vers)
Fried István A saját meg az idegen (Önkép és a másik képe: horvát–magyar viszonyulások)
Cseke Péter Kisebbségi életmodell teremtője (Debreczeni László vallomásai a száz éve született László Dezsőről)
Kántor Lajos Reményik, Németh László – és a kézilámpás
Lőrinczy Huba Esszébe ágyazott krízisregény (Márai Sándor: Harminc ezüstpénz)
*** Ember az erőterekben (Staar Gyula beszélgetése Nagy Károly akadémikussal)
Kass János Tóth Menyhért új törvénye
A. Gergely András Ellenbeszéd és médiamanipuláció (Bevásárlóséta a kortárs közléskultúra piacán)

Szeptember

Buda Ferenc Tér, idő (vers)
Csiki László Kettőskép
Halasi Zoltán Átsüt; Keveset kevésért; Évi 1970 (vers)
Kiss Benedek Aberrációk; Unokát várok; Félreértés (vers)
Jenei Gyula fekete-fehér (vers)
Faludy György Fowey, Cornwall
Vörös István Hárman; A lélekevő villa; Isten két trükkje (versek)

A 70 éves Ilia Mihály köszöntése
Vekerdi László Ilia
Tolnai Ottó Mint ő Jeruzsálembe
Végel László Meditáció Iliáról
Orosz László Kérdőjelek (Egy Katona-kutató töprengése)
Balázs Imre József Örök organikusság (Szentimrei Jenő költészete)
Nicolae Balotă Ligeti Ernő (1891–1944) (Fordította: Vallasek Júlia)
Bogdán László Az Én útvesztői (Sándor Iván: Séta a holdfényben)
Fekete J. József Próteusz nyomában (Bálint Péter: Szentkuthy álruhában. Közelítések egy gigantikus napló írójához)
Ócsai Éva Add vissza mértékét az embernek (Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar)
Ménesi Gábor Az „elszellentett idő” újraalkotása (Balázs Attila: A meztelen folyó)
Tóth Ákos Toll, szőr, bunda, tüske, pikkely (Acsai Roland: Természetes ellenség)

Július-Augusztus

Pintér Lajos égi vendégek (vers)
Ferdinandy György Templomos Vidor
Zalán Tibor Friss rajzok a halálról (vers)
András Sándor Levél Zalánnak, aki azért Tibor (vers)
Tandori Dezső Egy ferde pulpit; Vert hadak és feléledt remények (versek)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe (V., befejező rész, fordította Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Tompa Gábor Varázshegy; Noé színháza; Váróterem (versek)
Lengyel András A szabadkőműves Móra
Gömöri György Előrejelzés; Húsvéti bizalom (versek)
Móricz Zsigmond Beszélgetés az írógéppel (Közreadja: Dr. Kovács Zoltán)
H. Bagó Ilona Móricz Zsigmond ismeretlen fotói és elfeledett riportjai
Móricz Zsigmond A szabolcsi földvár; Halásztanyán
Cséve Anna A papír igényeinek megfelelően” (Móricz Zsigmond Tükreiről)
Móricz Zsigmond Tükör (Közreadja: Cséve Anna)
Terts István Vekerdi László példája?
Szekér Endre Az írótársak között (Márai Sándor: Írók, költők, irodalom)
Olasz Sándor Elea és Milétosz (Tőzsér Árpád Milétoszi kumisz című esszékötetéről)
Szentmártoni János A valóságos látszat (Ágh István: Semmi sem úgy)
Luchmann Zsuzsanna Az anyanyelv bűvöletében (Pintér Lajos: Békarokka)
Fogarassy Miklós A rózsakert (Géczi János: Rózsahagyományok)
Németh Zoltán A halál jelentésének paródiája (Szécsi Noémi: Finnugor vámpír)
Dobozi Eszter „...az anyanyelv a mi arcunk” (Faragó Laura: Szülőföldem – zengő anyanyelvem című könyvéről)
Ágoston István Szent Ferenc leányai Baján (Háztörténet 1929–1948)

Június

Fekete J. József Karámban
Hózsa Éva Irodalmunk elnyelő és összecsúszó zajtalansága
b papp endre reductio ad impossibile; deus ex machina (versek)
Sáfrány Attila A posztmodern kísérlet kudarca
Mészáros Zoltán Képek
Bogdán József Lenni szárnytalan; Délelőtt, délután, este (versek)
Bence Erika A hagyományteremtés alternatívái (Az Új Symposion első nemzedéke és Domonkos István költészete)
Vasagyi Mária Cifra ház bőségszaruval
Tóth Béla Mert kutyaéletünk van; 1987; HOLnap (versek)
Danyi Zoltán Mindenhol ugyanaz; Az érthetetlenről szól; Mint az áramütés
Nagy Farkas Dudás Erika Fruzsina
Gobby Fehér Gyula A pogányok öröksége; Kicsoda lakozik sátorodban; Féltve látom egeidet; A haszontalan venyige
Silling István „Engedje az Isten” (A mindennapok vallásossága a bácskai Kupuszinán)
Csáky S. Piroska Alkotás és könyvkiadás
Mirnics Károly Ámítás és hiszékenységünk (Gyorsjelentés a délvidéki magyar népességi helyzetről)
Toldi Éva Hol lakik a fájdalom?
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (versciklus)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe (IV. rész, fordította Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)

Május

Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (versciklus)
Gát Anna Tűzlépcső
Bogdán László A szomorú angyal; Csak a hold…; Nagy római költő verset mond a barbároknak; A nagy római költő, halála előtt nem sokkal a naphoz fohászkodik; Szuzdáli harangok; Én (versek)
Németh István Merülő szigetek (Szórványsors Délvidéken öt képben)
Kovács István Haikuk
A 75 esztendős Kányádi Sándor köszöntése
Tőzsér Árpád Költő Kolónoszban
Tornai József A Jóisten vagy a Rosszisten?
Vallasek Júlia Csipkebokor az alkonyatban (Kányádi, a kalandvágyó fordító)
Nagy Gábor A szülőföld és az anyanyelv (A nemzeti önazonosság keretei Kányádi Sándor költészetében)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe (fordította Szenyán Erzsébet – 3. rész)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Mai magyarok mai magyarokról
Schiller Róbert Vallomás Vekerdi Lászlóról
Olasz Sándor Kass, a képíró
Bombitz Attila Az idézőjelbe tett élet (Kertész Imre: Felszámolás)
Tatár Sándor Miért/hogyan igen, ha nem, avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából? (Kertész Imréről és a Felszámolásról)
Márton László Levél a Szerkesztőséghez

Április

Villányi László Fogkefék; Öregurak; Pulóver; Tenor; Lillafüred; Tokaj (versek)
Balázs József A torcellói Krisztus (regény – 2. rész)
Vasy Géza Az írás megmarad (A posztumusz torcellói Krisztus)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe (fordította Szenyán Erzsébet – 2. rész)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Tornai József Misztika helyett ontológia
Tóth Tibor Arany János és a stressz
Borcsa János Zsilava nem volt kávéház (Méliusz József írói számvetése)
Komálovics Zoltán Az eltűnés esztétikája (Villányi László: időközben)
Megyejárás

Március

Buda Ferenc Össztánc (vers)
60 éve született Balázs József
Balázs József A torcellói Krisztus (regény – I. rész)
Balázsné Fodor Katalin Ajánlás
Kiss Benedek Koportos-reminiszcenciák (vers)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe
(fordította Szenyán Erzsébet – I. rész)
Kántor Lajos A kapu (regényvázlat – II. rész)
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (vers)
Dobozi Eszter Volt idő (vers)
Orosz László Katona vadásznaplója – a vadásznapló Katonája
Balázs Géza Gesztuskommunikáció
Imre László A közelmúlt regénytörténete
(Olasz Sándor: Mai magyar regények – Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában)

Február

Báthori Csaba Vagy ott sem; Ha elhiszed; Exodus; A séta (versek)
Papp Tibor Vipera és oroszlán (elbeszélés)
Podmaniczky Szilárd Sansz-script líra (vers)
*** „Az írás a mai napig élmény számomra"
(Podmaniczky Szilárddal beszélget Ménesi Gábor)
Varga Imre Ne félj, ne reménykedj!; Elhagyva lakja; Fehér vers; Nem múlik el (vers)
Buda Ferenc Rendkeresés
Tandori Dezső Nem hogy „mi", de hogy mi „nem"
Tódor János Gettó–Magyarország (Cigányok a törés- vonalban: roma rendszerváltás testközelből)
Ittzés Mihály Egy zeneköltő az ezredfordulón (Vonások a hetvenesztendős Kocsár Miklós zeneszerzői arcképéhez)
Pomogáts Béla Három felvonás a zsarnokságról (Páskándi Géza Dávid Ferenc-drámájának környezete)
Kántor Lajos A kapu (regényvázlat, I. rész)
Fried István Régiók, nemzet(iség)ek a jövő Európájában

Január

Sándor Iván Daniellával a vonaton
Utassy József Veronikon; Szerelemijesztő (versek)
Nagy Gábor „Virágok romlása" (Hazafiság és emberség Utassy József költészetében)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Poszler György „Rejtélyek" (Törless és [Medve?])
Tarján Tamás Egy sosemvolt lap történeti jelentősége (Bajor Andor és az Ütünk)
100 éve született Tóth Menyhért
Szuromi Pál Megváltó örvényben (Tóth Menyhért organikus, ciklikus szemléletéről)
Jász Attila A fehér fény kora (vers)
Sümegi György Fehér a fehérben
Gaál József Tóth Menyhért – zseni a művészetben
Tandori Dezső Két szonett Tóth Menyhértre (vers)
Pintér Lajos Tóth Menyhért árvasága (vers)
*** Tóth Menyhért kisugárzása
(Schéner Mihállyal beszélget Ladányi Zsuzsa)
Tüskés Tibor Fák élete
Bánszky Pál Az ábrázolás határai (A tér és kompozíció Tóth Menyhért festészetében)
Dömötör János A vásárhelyi kiállítás
(Apró adalék Tóth Menyhért biográfiájához)
Borzák Tibor Zöld lábú lovak
(Miskeiek emlékeznek Tóth Menyhértre)
Ifj. Gyergyádesz László „Csak a jó szándéknak van gyümölcse"
(Tóth Menyhért életműve a Kecskeméti Képtárban – helyzetkép és feladatok)
Tóth Menyhért festményei (műtárgyfotó: Kiss Béla)