Tartalom 2005.

December

Kovács András Ferenc Görög színházak romjai (vers)
Darvasi László Virágzabálók
Marsall László Híradó a Tébolydából (vers)
Podmaniczky Szilárd Írott lapok; Simogatások; Szépen sír; Tűnik el minden; Rajta kívül (versek)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(IV. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Urbanik Tímea Mitológia és néphagyomány (Mészöly Miklós Szárnyas lovak című novellájában)
Vári György Előszó (Balassa Péter Esterházyról)
Lövétei Lázár László A „Két szék között” egyik példányára (vers)
Fried István „…amennyi szó szerint is benne van…” (Lövétei Lázár László „pályafordulata”)
Orosz László A vallás Katona József műveiben
Ittzés Mihály Zrínyi szózata (Ötven éve mutatták be Kodály Zoltán kórusművét)
Rigó Róbert Társadalmi változások Kecskeméten a népszámlálási adatok alapján (1930–2001)
Széles Klára Milyen világban élünk? (Kopacz Mária festői látomása erről, cirkuszi körforgásként)
Kerényi Ferenc A szülőföld históriája (Katona József: Történelmi művei. Kritikai kiadás)
Hernádi Mária A Fa vonzásában (Az öt fenyő Nemes Nagy Ágnes életművének tükrében)
A. Gergely András Európa cigányai?

November

100 éve született Cs. Szabó László
A mi korunk már egy átmeneti kulturtípus”
(Cs. Szabó László naplója, 1928
– közreadja: Balogh Tamás)
Lengyel András Csé, avagy Csillagtalan László (Cs. Szabó László nevének első tagjáról)
Salamon István „A mikrofon nem katedra...”
(Cs. Szabó László a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának vezetője [1935–1944])
Pomogáts Béla A megfigyelő közelsége és távolsága
(Cs. Szabó László az emigráció előtt)
András Sándor Cs. Szabó László fikciós prózájáról
Monostori Imre Cs. Szabó László és a népi irodalom
Kántor Lajos Egy élettel mérhető barátság
(Cs. Szabó-olvasat – Illyés Gyulával)
Sas Péter  Cs. Szabó László, a földrajztanár
Czigány Lóránt SzerenCSÉnk volt, hogy volt Csénk...
(Egyveleg a naplómból [1971–1981])
Sárközi Mátyás A rádiós
Baranyai Katalin Kié (volt/lesz) Cs. Szabó László és életműve?
Gömöri György Emlékek Cs. Szabóról
Ferdinandy György Az Osztályfőnök Úr emlékezete
Borbándi Gyula Pótolhatatlan nyugati magyar intézmény
Arday Géza „Angol az útlevelem, de magyar a büszkeségem”
(Tisztelgés a 100 éve született Cs. Szabó László előtt)
*** Irodalmunk szerelmese
(Susan Hargreaves levelei)
Füzi László Az esszéíró (Cs. Szabó Lászlóról)
***
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(III. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)

Október

Faludy György Pillangók (vers)
Podmaniczky Szilárd Morbid apokalipszis
Tandori Dezső Az én Gergely-naptáram (vers)
Tornai József Ott húzzák hulládat!; A telihold alatt sétálok; Én a halálomra; Thanatosz, az egyetlen isten; Életem irányjele; Még egyszer; Thanatosz (versek)
Nagy Gáspár Sorok – Katona Szabó Erzsébet Falára (vers)
Hász Róbert A Künde
Pálfalvi Lajos A szabadság fantomja (Lengyel könyv a csecsen háborúról)
Wojciech Jagielski Kőtornyok (Fordította: Pálfalvi Lajos)
Kiss Benedek Hogyan tovább?; Pünkösd-estén, 2005-ben; Te voltál (versek)
Vasadi Péter Kommentár; Pörlekedem; Viszockijnak (versek)
*** „de én hálok a világgal, /nem énvelem ő”
(Buda Ferenc, Elek Tibor, Nagy András, Nagy Gábor, Zalán Tibor beszélgetése)
Szuromi Pál Tizenhárom haiku
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(II. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
B. Kovács András Marosvásárhely hőse (Mikó Gábor vesszőfutása) 
Lengyel András „...szólj, Szokrates, van értelme még?” (Hamvas Béla filozófia-képe) 
Ócsai Éva Janus két arca (Csokonai és az őt olvasó Weöres Sándor)
Orcsik Roland Mi a zsír? (Tolnai Ottó: Költő disznózsírból című könyvéről)

Szeptember

Kovács András Ferenc Rimbaud Etiópiában (vers)
Csiki László Kutya a háznál (regényrészlet)
Tandori Dezső A (téma)körökön kívül (és belül);
Egy vers kiegészítése; Szabad önkallasztó vers;
Kallasztott pótdal; Egy kallódó írás;
Kallasztott záróvers, itt
Villányi László (bolondnak nézhetett a tükör...); (ha csak akkor...);
(romantikus csónakázásra hívtam...); (szerelem, az
álom...); (tétován álldogáltam...)
(versek)
Pintér Lajos az angyal szárnyasuhogása (vers)
Zelei Miklós Aki a fegyverét nem dobta el
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(I. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Cseke Péter „Hálát kell adnom a kisebbségi sorsnak”
(Gáll Ernő kisebbségi létértelmezéseiről, két tételben)
Jász Attila Egy másik élet reménye
(Villányi László prózaverseinek erotikus töltete)
Fekete J. József Utazás a Lakatlan szigetre (Elmagányosodás, utazás, naplóírás, naplóírók, eszményi műfaj) 
Monostori Imre Sárközi Márta és a (második) Válasz

Július-Augusztus

Fölösleg -lexikon
A - Zs
ad acta - zsinórbeszéd
  
Kedves Olvasóink! (Füzi László főszerkesztő)
A Lexikon címszavainak szerzői
A Lexikon címszavai
A Lexikon

Június

Bogdán László Vannak vidékek; Jékely Zoltán, hosszú évtizedek után újra Nagyenyedre látogat; Rika erdeje; Az ezeréves tölgy (versek)
Németh István Tájkép, napnyugtával
Csajka Gábor Cyprian Szeiza (2.); Hard-Kier, 2005; Azután (versek)
Győri László A kulcs
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
*** Zbigniew Herbert: Nagymamám;
Wislawa Szymborska: A kor gyermekei;
Wiktor Woroszylski: Fiatal oroszok 1989-ben;
Adam Zagajewski: Képeslapok

(Gömöri György fordításai)
*** Ítélkezés a XX. század fölött
(Tygodnik Powczechny, 2000. június 4.) – Fordította: Szenyán Erzsébet
Szöllősi Zoltán El kell fogadnod (vers)
Rapai Ágnes A nyelv mögött; Ha rossz a csillagok állása;
Kell egy nő; Tavaszi tobzódó
(versek)
Orosz László Kikergettetni
(Hogyan értsük a Bánk bánnak ezt a szavát?)
Kerényi Ferenc Drámairodalmunk kérdései a Pesti Magyar Színházban
Szekér Endre A Mikó utca gesztenyefái (Márai és a természet)
Szathmári István Mindig a „forrás”-nál
(Szekér Endre hetvenedik születésnapjára)
Fried István Márai Sándor és a francia irodalmi kontextus
(Márai világirodalmi környezetéhez)
Pomogáts Béla Háromszor Kassán

Május

Faludy György Megvakulok? (vers)
Krzysztof Varga Bildungsroman (Pálfalvi Lajos fordítása)
Pálfalvi Lajos Egy lengyel író magyar regénye
Marsall László Egy kitalált természeti nép töredékes jegyzései (vers)
Buda Ferenc Anagrammák
Bálint Péter Egy kretén vallomásai
Tandori Dezső A Rossz Reménység Foka (vers)
Varga Imre Madách; Tájkép-vázlat; Tél; Elközelítő; Túlzás; Találkozás; Aki vagy; Esti madár; Neve nélkül (versek)
Kalász István Az ég alatt
Keszthelyi Rezső Három fejezet (vers)
Nagy Gábor Bosszús, közönyös dal; Könyörgés áldomásért; A pajta (versek)
Lövétei Lázár László Pizsamában; (Cetlik az ágy körül) (versek)
Balogh Tamás Manusz Kristóf
Szuromi Pál A kétkeziek fohásza (Tóth Menyhért: Parasztok)
Nicolae Balotă Dsida Jenő (1907–1938) (Vallasek Júlia fordítása)
Bence Erika Egy „későszecessziós” vajdasági magyar térregény (Szenteleky Kornél: Isola Bella)
Heltai Nándor Tóth László levelei Gulyás Pálhoz
Farkas László „Egyszál magam”  (Raffai Sarolta arcvonásai leveleiben)
Kerényi Ferenc Az írói szótárak hasznos voltáról (Beke József Zrínyi-szótára kapcsán)
Jenei Gyula Az újrateremtett múlt (Körmendi Lajos: A táltos kincse)
Zelei Miklós Kényszerzubbony után zubbonykényszer (Tódor János: Aluljárók népe)
Bán Tünde A kolozsvári Napkelet (Folyóirat-irodalom a Trianon utáni Erdélyben)

Április

100 éve született József Attila
Lengyel András A Nincsen apám se anyám kötet ősváltozatának töredéke
Tverdota György A tiszta költészet két változata József Attila lírájában
Beney Zsuzsa Mintha a létből ballagna haza
Valachi Anna Szóra bírt, hallgatag mélységek (József Attila és a pszichoanalízis)
N. Horváth Béla Kinek írta József Attila a Szabad-ötleteket?
Szőke György „akire csak a párt vigyáz...”  (A költő és a két pártvezér)
Lengyel András A doktorandusz József Attila
Kőszegfalvi Ferenc Dedikált József Attila-kötetek a Takács Ferenc-emlékkönyvtárban
Korcsog Balázs József Attila és az új magyar líra (Modern és posztmodern költői ars poeticák)
  
Tandori Dezső Az én Gergely-naptáram
Ferdinandy György Gyagya
Tóth Erzsébet Vajon arányos-e most hozzá minden, ami van?
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Kántor Lajos Az elfogulatlanság esztétikája (Tolnai Ottó Magyar Irodalmi Díjáról)
Czakó Gábor A táj lelke a kép

Március

75 éves Sándor Iván köszöntése
*** A napnyugta utáni fényben (Balassa Péterről beszélget Sándor Ivánnal Ménesi Gábor)
Budai Katalin Hommage `a Örkény
Poszler György Salemi vérvád? – eszlári boszorkány?
(töredékek – Tiszaeszlárról – Sándor Ivánnak)
Jász Attila séták a holdig és vissza (1) (vers)
Bazsányi Sándor „...Fenséges az örvénylés...”
(A 75 éves Sándor Ivánnak)
Bogdán László Az erdélyi történet (vers)
Tarján Tamás Az éleslátó
(Dráma és színház Sándor Iván horizontján)
Faragó Kornélia Váltópont és átfordulás
(Köztes szerkezetek a Századvégi történetben)
Nagy Boglárka Az emlékezet terhe
(Alkalmi vázlat Sándor Iván Tengerikavicsáról)
Fekete J. József Az idő mint elmozduló térelem
(Sándor Iván időfölülírásai)
Olasz Sándor Terek, belső tájak
(Vonások Sándor Iván portréjához)
Wernitzer Julianna Néhány szó, mely egyenlőségjelet kap...
(Sándor Iván kézírása kapcsán)
Vári György Téli utazás
Bombitz Attila Metszet az Időből
(Sándor Iván regényeiről)
***
Kovács András Ferenc Jehan d’Amiens vágydala; Az bujdosók hajdútánci (versek)
Faludy György Másfél év Máltán
Horváth Elemér szkinhed a halálára gondol; sírvers; hegemónia; eroica (versek)
Fresli Mihály Rubljov az „eszme” szolgálatában

Február

Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (Csendéletek az ötvenes évekből) (vers)
Győri László A három Császár
Szabó T. Anna Filoméla; Dal a szülőkről (versek)
Podmaniczky Szilárd Hacsek és Sajó (és a művészet)
Kiss Benedek Húsvét Szentgyörgy-hegyen; Krisztusok,  lehorgadt fejjel; Tündér Baka; Szavalóversenyek Akasztón, Mikuláskor (versek)
Tandori Dezső Az én Gergely-naptáram
Mai magyarok – mai magyarokról
Fried István A pompeji strázsán (Faludy György: visszhang és poézis)
Márkus Béla Remekművek világa (Pillantás Szilágyi István pályájára)
Bombitz Attila Történet, pontosan (Újabb flugblattok Darvasi Lászlóról az Egy könyvmutatványos legendája sorozatból)
Lackfi János Helyben utazva, sokszorozódva (Motívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájában)
Bende József „Valami idegen” (Magyar–francia írói kétnyelvűség és nyelvváltás 1945 után)
Korcsog Balázs A Mester és „martaléka” (Balassa Péter és az új magyar próza)
***
Baráthi Ottó A szegénység (Mai valóságunk szomorú szelete)
***
Fehér Zoltán Mivé levél cángó-magyar? (Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához)
Janó Ákos „Nagy Szeder István... kinél jobban senki se szereti városát” (Zelei Miklós: A halasi norma)
Bakonyi István Keserűség és fájdalom (Szikra János: Ablakomban kutya ugat)
Kríza Ildikó A pityke és a kökény (Dékány Ráfael válogatott népmeséi az 1800-as évek második feléből)

Január

Kovács András Ferenc Reggeli ráncok; Nyomolvasás; Apróhirdetés; Visszavonások; Trittico Poundiano (Három ritmusgyakorlat Ezra Pound emlékére) (versek)
Kudelász Nóbel Márton, az atka
Pintér Lajos haiku; prodígium (versek)
Körmendi Lajos A korhely bojtár; A szabadságharc tüzértisztje
Veress Miklós Böjti éjszaka; Szoborpark; Egy kis némazene (versek)
Jász Attila Részletek egy minthakönyvből (versciklus)
Hartay Csaba Kellemetlen helyzet; Küldetés; Végső aszály (versek)
Tandori Dezső A jelenléti ívsötét; Diptichon I.; Diptichon II. (versek)
Kolozsi Orsolya „tisztáznom kellene, csak úgy, magamnak...” (Beckett és Tandori)
Csanády János Csodás emberek, Istenem!; Zokszó nélkül...; Antarktisz?; Mégis Nap ég fölöttem; Lesz ebből nyolcvan is (versek)
Balogh Tamás Egy életmű és töredékei (A Karinthy-filológia múltja és lehetséges jövője)
*** Legenda Nadányi Zoltánról (Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa)
Szabó Gábor Kis magyar pornográfia (nyelvében él...)
Fekete J. József „Titkos életrajzok és belső bizonytalanságok” (Jász Attila: Az ellenállás formái, A szökés gyakorlása /Kézikönyv kezdőknek és haladóknak/))
Balázs Géza Színt vallanak a színek (Hartay Csaba: Időviszony)
Ménesi Gábor A tisztaság művészete (Feljegyzések Görömbei András Nagy Gáspár-monográfiájának margójára)
Bereznai Zsuzsanna Népi és polgári játékkultúra (Kriston Vízi József: Játékosok, vígságtévők a Duna–Tisza közén)
Pécsi Györgyi Ilia Tanár Úr
László Ferenc Quo vadis Eszterháza?