Keresés: Fehér Zoltán

Találatok: 13

Farkas- és betyárkalandok (A természeti és társadalmi térrel folytatott küzdelem emléke Bátyán)

„Ég az ingem, Föld süvegem” (Hagyományos népi műveltségünk a magyar  folklorizmus alapjai)

„Német császár levelet ír Kossuthnak" („Kívülről" és „belülről" érkező hazafias mentalitás Bátya dalkincsének szövegeiben)

Valamikor régen a Száraz Szeretnél volt Magyarföldnek határa (Halász Péter: A moldvai csángó magyarok hiedelmei)

„Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam” (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben)

„Ott kincs van, mer tűz ütött ki” (Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban)

„De szép kocsi, de szép ló előtte” (A bátyai paraszti lótartás hagyományai)

„Életében megtette kötelességét, gyarapította nemzeti értékeinket” (Néprajzi gyűjtések a Duna-Tisza közén. Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte Szabó László)

Szegény ember sorsát boldog Isten bírja (Családi levelezésünk mint a Rákosi-korszak dokumentumai)

„Ideki a hegybe felnőtt komlókóró…” (A moldvai csángó magyarok etnobotanikája)

|‹ 1 2 ›|