Keresés: Fekete J. József

Találatok: 32

A szerző folyton önmagát írja (Kontra Ferenc: A fiú. Elszánt történetek)

„A vers olyan, mint az ablaküveg” (Szűgyi Zoltán: A lélek elindul)

A nem létező tökéletes keresése (Vasagyi Mária: Cézár)

Miként lettem budapesti író (és nem veszítettem el egy barátot)

„Mit ér az irodalom, ha magyar?” (Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila)

Egyetlen felesleges szó se (Buda Ferenc verseit olvasva)

Egy gépiratban maradt Szentkuthy-kritika elé

Aki a csöndet választotta (Sánta Ferenc 80 éves)

Bájosan együgyű kőszobrok (Helyi színek és túlszínezések négy Gion-regényben)

Üdvözítő egyszerűség (Danyi Zoltán könyveiről)

|‹ 1 2 3 4 ›|