Előfizetés

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél,
e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu,
faxon: 1/303-3440

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap üzletága,
1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizetési díj egy évre 4.800,– Ft.