én ketten (és a hideg) (vers – André Ferenc fordítása)