Impresszum

Forrás
szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat

Kecskemét Megyei Jogú Város és a Katona József Társaság folyóirata

Főszerkesztő:
Füzi László

A szerkesztőség tagjai:
Buda Ferenc (főmunkatárs)
Füzi Péter, Pál-Kovács Sándor Attila (szerkesztő)
Bosznay Ágnes (szerkesztőségi titkár)

A szerkesztésben közreműködnek:
Bahget Iskander, Komáromi Attila, Pintér Lajos

Levélcím és a szerkesztőség címe: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.
Telefon/fax: 76/482-223
E-mail:
forras@forrasfolyoirat.hu

Szerkesztőségi órák munkanapokon 10 és 12 óra között.

Kiadja:
a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Felelős kiadó:
Füzi László
A kiadóhivatal címe: Kecskemét, Kápolna u. 11.
Telefonszám: 76/482-223

Szedi és tördeli:
VideoPix Bt., Kecskemét
Telefonszám: 76/508-160
E-mail: videopix@fibermail.hu

Nyomdai kivitelezés:
Print2000 Nyomda Kft., Kecskemét, Nyomda u. 8.
Tel.: 501-240
Felelős vezető: Szakálas Tibor

Megjelenik:
havonként

Terjeszti:
a Lapker Rt. 1097 Budapest, Táblás u. 32.

Előfizethető:
valamennyi postán, és a kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
e-mailen: hírlapelofizetes@posta.hu, telefonon 06-1/767-8262
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap üzletága,
1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizetési díj:
egy évre 4.800,– Ft.

Index: 25947
HU ISSN 0133-056X

Online Forrás: HU ISSN 1418-1568
http://www.forrasfolyoirat.hu