Tartalom 2002.

December

Búcsú Gion Nándortól

Gion Nándor

„Eljutottunk oda, ahonnan elindultunk"
* * * „...csak nézett ránk és hallgatózott" (Gion Nándorral beszélget Elek Tibor)
Maurits Ferenc Töredékek egy rajcsúri disznóvágásról (vers)
Maros Miklós Magyar Vonnegut
Pécsi Györgyi Szépen beszélő férfiak legendája
Pintér Lajos Gion-medalion
Gálfalvi György Szárnyas malomköveink
Fekete J. József Konyak és Duna
Radics Viktória Gyász: egy arcmás letisztul
Határ Győző Piszokháza; Hajnalkórus; Az árva törpe; Megyen megyen; Babafürdetés (versek)

Faludy György

Véres évszázad (versciklus)

Kovács András Ferenc

Malakiás; Kihaló kongói okapi; Quebeci hatsoros; Szép magyar népmese; Székely pygmalion; Focihír; Hot Mail (versek)
Végel László Naplójegyzetek, 2001
Nagy Farkas Dudás Erika Emlékére; Határszéli keresztek; idegenvezetés (versek)
Lengyel András József Attila, Rátz Kálmán és „A nemzeti szocializmus"
Iványosi-Szabó Tibor Keserű sors (Katona József: versek, tanulmányok, egyéb írások)

November

100 éve született Illyés Gyula

Illyés Gyula

Lent és fönt
Domokos Mátyás Mit rejt az irattartó?
Tandori Dezső Kvartett, ó, jaj, tisztán kavart tett…! (versciklus)
Tandori Dezső Függelék az „Illyés-versek"-hez (itt)
Lengyel András A „korszerűtlen" Illyés
Vekerdi László „Semmi sem oly közös, mint jövőnk"
Lőrinczy Huba „Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék…" (Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság története)
Balogh Tamás Néhány adalék az Illyés-filológiához
Czetter Ibolya Újjá teremteni (Bejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzőik Illyés Gyula naplóköteteiben)
Kovács Sándor Iván „Szegény Zrínyi, ha ehetett volna abból a vaddisznóból is..." (Illyés-emlékek, levelek, dokumentumok)

Alföldy Jenő

Halandó kézzel halhatatlanul (Illyés Gyula Őszi vendéglátás című könyvéről)

Szekér Endre

„Király nélkül" maradtunk (Illyés Gyula a Forrásban)

Október

Lászlóffy Aladár A templomépítő időkön innen; Nyomok; A magyar télen (versek)
Horváth Elemér intelligenza nova; olga lokhtine rasputinnál; bruttó és nettó; időközben; évforduló (versek)
Zelei Miklós Velsz; Blitzkrieg; Girl invisible; Van Gogh távozása; Irózás; Demokrácia; Fenyűvő; Fehérlófia (novellák)
Szepesi Attila Hét Arcimboldo-szonett
Kiss Anna A szél; Juharméz vérrel (versek)
Kőrössi P. József Szárazkurva; Szombat, vasárnap (novellák)
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (vers)
Gál Sándor alkonyi magasság; hóesés; nem tudni; kétféle időben (versek)
Szekér Endre Márai évszakai
Báthori Csaba Kosztolányi-kámea; Szamárbőr; Holt ciprusra jutó rózsa; Téli elégia (versek)

Jász Attila

Szabadulási gyakorlatok (versek)

Lackfi János

Az az elektrosokk; Mogyorók; Eol furulya (versek)
Fekete J. József Ember és Táj (A Trianon utáni vajdasági művészetszemlélet interkulturális vetületei  Herceg János értekező prózájában)
Kun István A Kálvária stációi  (Szabolcs-Szatmár-Bereg keresztje)
Kiss Andor „Megtalálni a szabadság rendjét" (Bibó István életművéről)
Acsai Roland Kiszámíthatatlan futameredmények (Tandori Dezső: A zen-lófogadás)
Bence Erika A teremtő olvasás pillanatai (Bori Imre: Ember, táj, történelem. Délvidéki olvasókönyv)
Péter László Ötvenöt magyar népmese (Beszélgetés Katona Imrével)

Szeptember

Ferenczes István Minerálnájá pesznyá; Sans mot dire; Apostrophe (versek)
Buda Ferenc Isten szalmaszálán (vers)
Sütő András Naplójegyzetek
Szekér Endre Író, az Idő markában (Sütő András hetvenötödik születésnapjára)
Faludy György Erosz, 1 (vers)
Kovács András Ferenc Árdeli táncok gyermekeknek (versciklus)
Gion Nándor Aranyat talált (regény - XI. XII.   rész)
Karafiáth Orsolya Egy hét a Boldog-kabátban
Tandori Dezső Kijáradék
Hartay Csaba Jégzajlás nyáron; Látkép híddal; Fény és vér (versek)

Somos Béla

„A cseppben a tenger reménye“ (Beke György barangolásai Az Értől a Kölesérig)

Nagy Miklós

„Ahol a pénz nem Isten“ (A századutó, századelő Jókaija)
Orosz László Emlékezés Nagy Miklósra
Vathy Zsuzsa Ecset és henger  (Hencze Tamás festményeiről)
Pethő Bertalan Az Iszonytól az „Iszony“-esszéig
Eged Alice A Sinistra körzet kísértete
László Ferenc „Habent sua fata epistolae“  (Bartók-levelek a történelem sodrában)

Július-Augusztus

Hiány -lexikon
A - Zs
abszolút csend - zsibongás
Kedves Olvasóink! (Füzi László főszerkesztő)
A Lexikon címszavainak szerzői
A Lexikon címszavai
A Lexikon

Június

A regény kora?
Bán Zoltán András Bolond Istók avagy Az Élhetetlen (maszkregény)
Benyovszky Krisztián Kártya és térkép (Regényes közép-európai történetek)
Bényei Tamás Az óceániai regény (Az Ezerkilencszáznyolcvannégy mint a regény elmélete)
Bombitz Attila Azután (Széljegyzetek a kilencvenes évek magyar regényirodalmához)
Faragó Kornélia Közelség és különállás
Fekete J. József Kisebbségben a regényben
Fenyves Miklós Egy nap (Márton László: Árnyas főutca)
Fried István Regényiség, regényesség, regényesély
Gion Nándor Aranyat talált (regény - X. rész)

Grendel Lajos

A regényírásról, 2002-ben

Határ Győző

Új regényvilágot! (keszegjáró válasz a Forrás körkérdésére)
Háy János Csak el
Hazai Attila Legényregényremény
Hites Sándor A történelem és a metafikció az angolszász regényirodalom közelmúltjában
Jász Attila Miért nem írok regényt
Kukorelly Endre Regeeny.doc
Láng Zsolt A valódi regény
M. Nagy Miklós Erotománok és erasztománok (Gondolatok a regényről)
Németh Zoltán 1989
Olasz Sándor Új regénykorszak?
Pál Ferenc Mégis, hogyan olvassuk Saramago-t? (Kísérlet a saramago-i regényforma meghatározására)
Sándor Iván Semmi sem tilos („csakis a hamisság és a csalás”)
Selyem Zsuzsa A regényről
Valastyán Tamás A ritmus retorikája (- mint a narratív kibontakozás rendje Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényeiben)
Végel László Peremregény, fattyúregény

Május

Buda Ferenc Üzenettörlés; Fohász a virradatban; Farkasok (versek)
Kányádi Sándor Zarándokút; Elégia egy hóharmat-verte tengeri tábláról; Időjóslás száraz nyári este; Mint öreg fát az őszi nap…; Öreg nyírfa; Szelíd fohász (versek)
Ferdinandy György Világvége (elbeszélés)
Lászlóffy Aladár Pengeti sírván; Mindig kiüt az emberen; Mindig téged (versek)
Géczi János Haikuk
Papp Tibor Jön a busz (elbeszélés)
Pintér Lajos Az idő rövid története, és… (versciklus)
Sziveri János „Rés” – gondolom (vers)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – IX. rész)

Kiss Benedek

A Zöld Birodalom; Tavaszi lázban; Hajnal Szentgyörgyhegyen; Állítás és két kérdés (versek)

Lázáry René Sándor

Júlia régi kalapdobozára; Posztludium; Téli Kolozsvár; (Négy cinke…); (Újgazdag Lucullus…); (A bankárban nincs részvét…) (versek)
Szabó T. Anna A reformkori nők (vers)
*** A műfajjá nemesített üzenet (Válogatás Füst Milán leveleiből – A leveleket közzéteszi:  Szilágyi Judit)
Harasymowicz, Jerzy Ébredés erdőben; Nyírfa; Erdőépítés (versek –- Tőzsér Árpád fordításai)
Cseke Péter Erdélyre nyitó világtávlat (Kolozsvári jegyzetek az írói szociográfiáról)
Staar Gyula Mindhalálig KöMaL (Az utolsó beszélgetés Bakos Tiborral)
*** Magyar író Angliában (1978-as beszélgetés Czigány Lóránttal. A beszélgetést készítette: Siklós István)
Novotny Tihamér „Rosszban, jóban…” (A MAMŰ, azaz a MA születő MŰ-vek Társaság kiállításának megnyitója a Kecskeméti Képtárban)
Szabó Zsuzsa Réka Egy magyar költő „orosz” lírája (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma)
Szekér Endre Dublin és Pozsony (Tőzsér Árpád: Finnegan halála)
Lackfi János Az irodalom „res publicája” avagy egy kritikusi családregény (Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával?)
Bence Erika Beszédszerűség és töredékesség (Gobby Fehér Gyula: A tűz közepéből. Újvidéki Dekameron III.)
pályázatok
helyesbítés

Április

Zalán Tibor Rekonstrukciós kísérletek a Papírváros hőseinek megteremtéséhez (vers)
Bálint Tibor Szobafogság; Malomárok; Paroles, Paroles, Paroles (elbeszélések)
Ferenczes István Csíksomlyói Naphimnusz (vers)
Zelei Miklós Baltakrémleves (színpadi játék)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – VIII. rész)
* * * „Egy jövő-forma primitív előfutárai vagyunk” (Sokszólamú beszélgetés Zalán Tiborral egy virtuális irodalmi szalonban)
* * * „Lányaim” (Beszélgetés Németh Magdával, Judittal, Ágnessel és Csillával édesapjukról, Németh Lászlóról) (Készítette: Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván)
Fried István Márai Sándor Krúdy-naplója
Vasy Géza Egy legendák övezte életrajz első fejezetei (Kormos Istvánról)

Pomogáts Béla

„Mikor a rózsák nyílni kezdtek” (1956 az irodalom emlékezetében)

Kántor Lajos

Kína-földrész (útijegyzet)
Pintér Lajos Föld, víz, ég
Orosz László „Nem sokaság, hanem lélek” (Csetri Lajos, 1928-2001)

Március

Bogdán László Zöld szemed, a Poprád; Az öreg Vörösmarty; Szinbád a taligán (versek)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – VII. rész)
Faludy György Szent Anna-tó (vers)
Lázáry René Sándor (Kisasszony havában...); (Gyerünk a cserébe...); (Hallom nyugodt hely...); (A jéghegy életünk...); (1935. november 30-án...) (versek)
Tandori Dezső Senkictöbbéc; Semmitöbbenc (versek)
Harkai Vass Éva Részleges amnézia; A folyónál (versek)
Az üdvözítő formátlanság
Szentkuthy Miklós Amazonok rümai vadászaton
Fekete J. József Az efemerség aktív utálata avagy a hipochondria epikus metaforái
Tóth Dezső Kedvenc Pessoa-utánérzéseim
Tompa Mária A porszemtől az Androméda ködökig

Bálint Péter

A jelentős és a jelentéktelen (közelítések Szentkuthy történelemszemléletéhez)

Nagy András

Az ezredelő katedrálisa

Sáfrány Attila

Egy könyv kapcsán
Nagy Farkas Dudás Erika Talán holnap (adósságom naplója)

Kalász István

Index
Jász Attila A frivolitás angyalának (egy újabb napja a földön)
Beke György A költő és a krónikás (Derzsi Sándor és Péter Jenő küldetése)
Solt Kornél Amikor a Vénusz este fölkel nyugaton (Hibázó klasszikusok)
Alföldy Jenő (M)irigység (Adalékok egy Vörösmarty-drámahős névetimológiájához)

Február

Lászlóffy Aladár Mózes terve; A völgyben Nagy Sándor csatája; Gyere-tánc (versek)
Ferdinandy György Furcsa, idegen szerelem (elbeszélés)
Tandori Dezső Talán még mindig nem; Ad astra; Egy beszélgetésre; Ötpercenként lőném (versek)
Keszthelyi Rezső Színidomok; Körülmény (versek)
Varga Imre Ahogy a hullámok; Boldogan kimásít; A névtelenség öröme (versek)
Podmaniczky Szilárd A beteg (részlet egy kórházi burleszkből)
Ladik Katalin Csigaház; Teknős; Ebihal (versek)
Vörös István Micsoda rend; Nyugalom az erdőn; A megvalósulás fokai (versek)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – VI. rész)
Tornai József Nyárvégi térdek; Fallosz, kit nem ismerünk; Mulandóságot köpülni; Ősz és tél előtt (versek)

Tatár Sándor

Lélekgyógyíttatók; Kibélelni se kell (versek)

Szabó Zoltán

„Becsvágy nélkül nagy szerep”

Bibó István

A politika mint szisztematikus tudomány
Kiss Andor Egy „hevenyészett gyorsanírt szöveg” (Bibó István szegedi „Politika” című főkurzusáról)

Medgyesi Konstantin

„…jogosultságát megtarthassa” (Bibó István szakvéleménye az állásvesztésre ítélt magántanárok magántanárságának megszűnéséről)
* * * „Úgy érzem, hogy a múlt kortársa vagyok”
(Beszélgetés Veress Dániellel – Az interjút készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván)
Gömöri György Nagy utazók és emigránsok (Magyarok a Restauráció-korabeli Londonban)
Iványosi-Szabó Tibor Historiográfiai vázlat (Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról)
Orosz László Átdolgozta Katona József? (Az Aubigny Clementia és a Hédervári Czeczilia)
Fehér Zoltán A „rónasági csodák” nyomában (Az 1965-ös kiskunsági néphitgyűjtés)
Dobozi Eszter „A szem örömei” – vagy a szem csapdái (Orosz István grafikáiról)
Ohnsorge-Szabó László Belépő a XXI. századba (Pethő Bertalan: Technikai civilizáció és lélek)

Január

Sándor Iván Az igazság (nem) mint régészeti lelet
*** Szótértés Sándor Ivánnal (Az interjút készítette: Vértessy Sándor)
Bertók László Köszönni kellene (vers)
Zelei Miklós Sziszi; Van Gogh; Minden napra egy Trabant (kisprózák)
Nagy Gáspár Látsz benne csodát (vers)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – V. rész)
Dobozi Eszter Karszt (vers)
Lázáry René Sándor (Arczom tiéd...); (Álom a lét...); Megcsókolnád-e szép Nefertarit?; (Ej, mi a kő...); (Dicsérjük a Himavánt...); Arany János idézése (versek)
Tandori Dezső Pozi- és nega- tévutak (esszénovella)
Kudelász Nóbel Esti ima helyett; Perspektíva (versek)

***

Legenda Kemény Jánosról (Összeállította: Albert Zsuzsa)

Tóth László

„Októberből Európába“ (Vonások Peéry Rezső életrajzához)

Lőrinczy Huba

Két példázat az emberi kapcsolatok szövevényes voltáról (Márai Sándor: Eszter hagyatéka; Déli szél)
Vasy Géza „magamat adom a semmi ellen“ (Dobozi Eszter: Kettőztető)

Bence Erika

Ismét olvasói jelentések (Fekete J. József: Próbafüzet III.)