TARTALOM

1998.

December

Tandori Dezső Kolárik Légvárai
Tarján Tamás A megtiport köntös (Tandori szonettkoszorúi)
***
Utassy József Világ lustája; Búcsú a nikotintól (versek)
Sándor Iván Rocinanante nyomában
Poszler György "A Törvény Szövedéke...?" (Sándor Iván: A szefforiszi ösvény - elemzéskísérlet három tételben)
***
László Noémi Földrajz; Tengertánc; Magaviselet (versek)
Caius Licinus Calvus Versek (Kovács András Ferenc fordításai)
Margittai Gábor Két sziget kantáta

Visky András

Pajesz; Franz (versek)
*** "Az irodalmat mindennek ellenére evangéliumnak tartom" (Beszélgetés Visky Andrással - Az interjút készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván)
***
Peter Pist`anek Hóra hó (Fordította: Hizsnyai Tóth Ildikó)
Lőrincz György Az áruló
***
Bombitz Attila Indiántánc (Németh Gábor: A huron tó partján)

November

Gion Nándor Aranyosról , illetve kettős szerelmeimről (Naplórészlet)
*** "Nincs időm észrevenni a történet eltűnését" (Gion Nándorral beszélget Füzi László)
Olasz Sándor A történetmondás öröme (A Virágos katona és a mágikus realista regény)
Varga Zoltán Valóságkereső
Toldi Éva Az író utcája (Gion Nándor: Jéghegyen, szalmakalapban)
***
Tóth László Boldogság; Római anziksz. Ádám a Macskák Fórumánál; EmberIsten; Korszakváltás; A halál mint találkozás (versek)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (8. rész - fordította: Szenyán Erzsébet)
*** A szavak közti csend (Ryszard Kapuscinskivel beszélget Kovács István)
Kudelász Nóbel Kifosztották benned a temetőt; Vasország; Nem jó ez a város; Délre utazok, a szerelem ott lesz?; Kis dal az Égei-tengerről (versek)
***
Pintér Lajos A koromfekete Nap (Diószegi Balázs tiszteletére)
***
Hász Erzsébet Terhére vagyunk az Úrnak szavainkkal (A rossz problémája Tolsztoj műveiben)
Pomogáts Béla A polgári ethosz (Választások után - új korszak előtt)
Fried István Kalandregény - versben (Faludy György: Vitorlán Kekovába)

Október

Kalász Márton Amely nap; Pastorale (versek)
Balász Attila A vén zászlóhordók (hangjáték)
Határ Győző A tolvajt meg kell menteni (vers)
Csajka Gábor Cyprian Hard-Kier, 1998. (versciklus)
Lázáry René Sándor Paysage miniature: Éjszaka a havason; Kecskeméti csízió; Négy sor önkarrikatúra; Születésnapi vigalmak; Grüss aus Wien; Párisi sóhaj; Kollégyomi emlékkönyvbe; Ite, missa est (versek)
Balogh Tamás Köszönetnyilvánítás (Valami másban is én vagyok a legjobb)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (7. rész - ford. Szenyán Erzsébet)
Szántó R. Tibor Mozaik (Jobb volt-e a világ pénz nélkül?)
Halasi Zoltán A pap álma; Timur a tükörben (versek)

***

Bíró Béla Tamási Áron játékszövegei (Szakrális dráma vagy piece bien faite?)
***
Csetri Elek "Mulatott és harcolt" (Petőfi Sándor arisztokrata barátja és mecénása - Teleki Sándor)
Lukácsy Sándor Alibaud (150 éve írta Petőfi Az apostolt))

***

Lőrinczy Huba "A műveltség meghalt, a nihil él " (Márai Sándor: Jelvény és jelentés)
Ifj Gyergyádesz László "A földnek szíve van" (Tizenöt éves a Kecskeméti Képtár)

Szeptember

Király László Erdőtüzek; A tűzön át; Ütközet után; Barbara (versek)
Jász Attila Miért Szicília? (Széljegyzetek a hasonlóság mítoszához II.)
Kovács András Ferenc Sinfonietta Banbinesca; Bogyó Bandi balladája (versek)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (6. rész - ford. Szenyán Erzsébet)
Karafiáth Orsolya Amíg alszunk; Amíg alszunk II. (versek)
Vörös István Babaszoba; Fagy; Kis örömök (versek)
Caius Licinius Calvus Versek (Kovács András Ferenc műfordításai)
Tőzsér Árpád Here Comes Everybody
László Noémi Beteljesülés; Számvetés (versek)

***

Lengyel András "...Csilogó felületek gyöngyhalásza" (Kosztolányi Dezső nietzschei "vázgondolatai")
Orosz László Az önelvű irodalomtörténész (Horváth János emlékére)

Hetven éve született Sáfrány Imre

*** A kölcsönadott kép
(Benes József vallomása Sáfrány Imréről - Az interjút készítette: Szabó Tamás)
Pintér Lajos Egy sötét csillag (Sáfrány Imre emlékezete)

***

Gosztonyi Péter "Midőn hazáját rabbilincs fenyíti" (a Magyar Honvédség 150 éve)
Bodri Ferenc Az élet rajongója (Szabó Iván júliusa)
Gajdó Ágnes "... félő a múltat a félmúltat és a jelent elszakítani" (Lengyel Balázs: Két Róma)

Augusztus

Szöllősi Zoltán Arcából semmi; Szabadon még; Mázas cserép (versek)
Hubay Miklós Naplórészletek
Nagy Gáspár "A prae-korszakból" (versciklus)
Molnár Miklós A hóhérnevű zarándok
Bogdán László Átiratok múzeuma (vers)
Kabdebó Tamás A tökéletes város
Bárdos B. Arthur Évezred-végem négy évszaka (vers)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (5. rész - ford.: Szenyán Erzsébet)
***
Balog Iván Zsákutca (A hisztéria fogalmának szerepe Bibó fasizmus-, nacionalizmus- és antiszemitizmus-felfogásában)
***
Zalán Tibor Megkésett tematikus szöveg-töredék
Szekér Endre A stílus - az író (a drámai művek stílusáról)
***
Kriston Vízi József "Lábánál holdvilág, fejénél napsugár" - (Katona Imre születésnapi tanulmánykötete)
Kántor Lajos Mű-közelben, alkotó-közelben (Domokos Mátyás: Hajnali józanság)
Vasy Géza Tájhaza és irodalom (Cs. Varga István tanulmányai)
***
Bence Erika Végpontok között feszülő élet (Harkai Vass Éva: Így éltünk)
Bálint Péter Mese az erőszak és rágalom ellen (Patai József: A középső kapu)
Nagy Miklós: Régi kolozsvári arcok (Kozma Dezső: Erdélyi utakon)
*** Alkotóművészeti pályázat

Július

Szepesi Attila Simonyi Imréhez (vers)
Tandori Dezső Kis Trió; Lóiroda, december 8.; Irodából haza; Hogy; Húzás (versek)
Baka István Pulóverujjak angyalszárnya (Kormos István emlékezete)
Móser Zoltán Itt és ott (Baka István születésnapjára)
Németh István Éles fényben
Lászlóffy Aladár Ecce homo; Jelszó hajnalban (versek)
Lázáry René Sándor Sületlen strófák, angolos ízek (vers)
Csiki László Tizenhárom remény
Podmaniczky Szilárd Kriszti (vers)
Kudelász Nóbel Részletek a Végtelen versből (vers)
Fekete Vince Bodorok, slukkok (vers)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (4. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)

***

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván „A művészetnek, ha valóságos élményt jelent, van megtartó ereje"
(Beszélgetés Szilágyi Istvánnal)

***

Fried István Újabb irodalomtörténések Erdélyben (Két kötet olvastán támadt gondolatok)
Harmat Pál Paradigmaváltások az orvostudományban (Birtalan Iván: Évszázadok orvosai)

***

Pályázati felhívás