Tartalom 1999.

December

Lászlóffy Aladár Ballada a szilvaízfőzésről; Istenem, szólj szavalj belőlem (versek)
Balázs Attila Mementó, sztrapacska!
Visky András Kolozsvári anziksz. A Szent Mihály templom (vers)
Solymosi Bálint Városmajori hónapok, 1993
Németh István Miért nincs kiscsikó Hegyesen?
Kiss Anna Arche; Áttűnések (versek)

Hizsnyai Zoltán

Nyár-Ősz-Tél (vers-triptichon)

Kiss Ottó

Falak
Kudelász Nóbel Ballada a bele nem törődésről; Ajánlat; Melyben magára céloz; Semmiből készülődés; Hogy mi vonzott s vonz azóta is (versek)
Hartay Csaba A létra tettei; Szilencium; Éles látás (versek)
Leszek Kolakowski Istenről, a természetről, a babonáról és a szentekről (Pályi András fordítása)

Margittai Gábor

Az igazság élménye (A személyiség, a műfaj és a megismerés problémája Babits Mihály esszéiben)

* * *

Egy kétszáz éves magyar értelmiségi család (Varga Domokossal beszélget Albert Zsuzsa)

November

Faludy György CCCXXI. szonett; Csillagászok; Szépség, boldogság (versek)
Gion Nándor Mosolyra figyelni (elbeszélés)
Lászlóffy Aladár Középszer; Omen (versek)
Kovács András Ferenc Petőfi Vásárhelyütt (Legenda a XIX. századból (vers)
Csajka Gábor Cyprian Vjágra (Harmadik nyitány A kígyófutár című regényhez)
Határ Győző Gyűrűlegenda (elbeszélés)

Szekér Endre

Határ Győző varázslatos hajszálhídjai (A költő nyolcvanötödik születésnapjára)
***
Sándor Iván A Tragédia továbbgondolásának lehetőségei
Jász Attila a hetedik hosszú délután; múzeumi angyalok (versek)
Dobozi Eszter Beatrice álmodik; Zsennyei szőnyeg (versek)

Kiss Benedek

Milyen idő!; Verset írva; Öszvér-idő; Distingvált; Sóhaj; Penge; Költő sírverse; Keserédes; Elmúlás; Csin-csin (versek)
***
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzeteimből)
Szántó R. Tibor A tudás körül (Változik a világ)
Ferdinandy György Az ingázás dicsérete
Halasi Zoltán Alagsor (versciklus)
Tódor János "Nem pisó ez, gyerekek..." (Életképek a pesti Harlemből)
***
Pünkösti Árpád Menekülés Rajk árnya elől (Péter Gábor perei a nyomok eltüntetésére)
Ittzés Mihály Poeta doctus in musica (bárdos Lajos centenáriumára)
Balázs Imre József "Csitulj ... Ez csak séta" (Kovács András Ferenc: Saltus Hungaricus)
Vekerdi László Matematika-haza (A Természet Világa - Természettudományi Közlöny 129. évfolyamának matematika-különszámáról)

Október

Csiki László (A valamik); Mert milyen költő vagyok én? (versek)
Podmaniczky Szilárd Macskaszemek (irodalmi forgatókönyv)
Bogdán László Csáth Géza hajnalai (versciklus)
Valastyán Tamás Kőoperáció (versciklus)
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzetlapjaimból)
Sárándi József Aludni; A pillanatok kinagyítása; Sziget a szárazföldön (versek)
Kautzky Norbert Orvlövészek; Az adakozó vétkei (versek)
***
Bálint Péter A levelezés vágya (Mit is olvashatunk ki a magánlevelekből)
Várdy Béla Plész (Az emigráns "burdosházak" [munkásszállók] világa a századforduló Amerikájában)
Fehér Zoltán "Isten áldd a tisztes ipart!" (Egy valamikori nagy falu kisiparosai és kiskereskedői)
***
Bánszky Pál "Az én világom" (Népművészet - naiv művészet)
Katona Imre Erdőben, mezőben nyíló vadvirágok (Bánszky Pál: A képzőművészet vadvirágai)
***
Szekér Endre Az összehasonlítás lényege (Nagy Miklós: Klió és más múzsák)
Kőhegyi Mihály Ősi hitvilágunk (Silling István: Kakasok szólalnak, Máriát kiáltanak. Adalék a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához)
*** Híreink

Szeptember

Oravecz Imre Kor; Nyugtatás (versek)
Bogdán László A tükörlidérc
Caius Licinus Calvus Versek (Kovács András Ferenc műfordításai)
Balogh Tamás Radvánszky Olivér a vonaton
Győri László Penyege; A gyolcsos tótok; A magyarok (versek)
Pintér Lajos májusi ének; kertem eső után (versek)
Tandori Dezső Mi az Utolsó Posta, ha éppen nem az utolsó (Bevezető egy költészetregényhez)
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzetlapjaimból)
Karafiáth Orsolya Köveskál, nyárelő; Az az egy fok (versek)
Krizsán Attila A menyét-story
Vörös István A közlekedésről; A történelem védelmében; A feltámadás vidámsága (versek)
***
Tóth Zoltán Magyar Fa Sorsa (Makkai Sándor zsenielmélete)
Bakó Endre Gulyás Pál, a szatíraköltő
Pomogáts Béla Erdélyiség és európaiság (Az erdélyiség vonatkozási pontjai)
Balázs Imre József Hervay Gizella és a Canon típusú fénymásoló
Nagy Gábor Baka István hosszúversei
***
Sümegi György Festőnők a kecskeméti művésztelepen
***
Sánta Gábor Irodalmi kávéház Pesten és Budán (Kávéház az irodalomban - irodalom a kávéházban)
Toldi Éva Egy zeneszerző versei

Július-augusztus

Tornai József Kineveti a napot; És még jobban fáj..., Szilágyi Domokos táltos-feje (versek)
Zelei Miklós Nászéjszakát veszünk (hangjáték két felvonásban)
Gál Sándor amikor; március volna; idő-töredék (versek)
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzetlapjaimból)
Kovács András Ferenc Hét kis etűd gyerekeknek (Világjáró Malacka; Március, április, ó!; Terelgető, legeltető; Szüreti ének; Bálványos; Betlehemes; Téli éjszakák)
***
Szántó R. Tibor A tudás körül
***
Szekér Endre Túl a poklon (Zám Tibor hetvenedik születésnapjára)
Csató Károly Egy utolsó szociográfia felé
***
Herczeg János - Staar Gyula Európa és Cserhátszentiván (Beszélgetés  Vekerdi Lászlóval)
Sándor Iván Vekerdi-napló 2.
Fried István "Költőkirály" a/z anti-/modernitás antinómiái között
***
Podmaniczky Szilárd Könnykritika (Zelei Miklós: Hullaciróka)
Kántor Lajos Könyvek között boldog ember (Poszler György: Duna-völgyi reálfantasztikum)

Június

Kalász Márton Holt kert; Pavane (versek)
Kovács András Ferenc A lóvátett válasza (vers)
Tandori Dezső József Attila és evidenciatörtjei
Buda Ferenc Vonatok (vers)
Háy János A hajóút (regényrészlet)
Kudelász Nóbel Egy faun reggele; Kávéhá$ban (versek)
Fekete Vince A Borz és menyét; Az erdei család, avagy a négylábú lelkes állatok és a madarak (versek)
Király Levente exil sils maria; A hírmondó megmenekülése; A záradék (versek)
* * * A „levitáló” Leviticus (Tőzsér Árpáddal beszélget Németh Zoltán)
Pünkösti Árpád „Nem erről volt szó” (Rákosiék 1953-as moszkvai raportja)

Gosztonyi Péter

„Midőn hazáját rabbilincs fenyíti” (A Magyar Honvédség 150 éve) II. rész
Gajdó Tamás Szent Margit nyúlja és A Sánta Ördög (Krúdy Gyula elfeledett írása)
Bohár András Ami hiányzik az egészből (Balla D. Károly költészetéről)
Balla D. Károly Négy kísérlet a megújulásra (Kárpátaljai elsőkötetesek)
Nagy Miklós Ne csak a Bánk bánra figyeljünk! (Katona József válogatott drámái Orosz László kiadásában)
Kovács Sándor Iván „A fácskák oskolája” (Mátyási József és a „Kecskemét-mitológia”)
* * *
Rónay László A feloldozás esélye (Bertók László: Deszka-tavasz /Jelenkor/ - Dongó a szobában /Magvető/ - Bárdos László: Szóérintő /Jelenkor/)
Kovács J. Béla Hidak déli szomszédaink felé (Lőkös István és Milosevits Péter könyveiről)
Bakonyi István Könyvek Veszprémből (Praznovszky Mihály: Tájirodalom; Visszhang antológia)
* * * Grafikai pályázat

Május

Bogdán László Elégia Balassi Bálintért (vers)
Kányádi Sándor A nyomaveszett tölgyfa (Gerd Kuzebaj versei elé)
Gerd Kuzebaj Gyere; Nyári este; Énekeim; Ha még fiatalon; Hiába múlnak, hiába - versek
- Kányádi Sándor műfordásai
Pécsi Györgyi „akármikor jössz, itthon van az isten” - A szülőföld mítosza Kányádi Sándor költészetében a hetvenes években
* * * Nino Nikolov: Mellesleg; Marin Georgiev: Ítélet; Szerelem; Petar Alipiev: Kaliakra; Későősz; Déli szellő; Nino Nikolov: Nagy László emlékére; Az én Balkánom; Marin Georgiev: Halotti tor; Vízimalom - Utassy József és Kiss Benedek műfordításai
Kudelász Nóbel A szénrajz (elbeszélés)
Pardi Anna Vincent Van Gogh vigasztalásai (vers)
Gömöri György Lírakörüli jegyzetek (Petőfitől Pilinszkyig)
Méhes Károly Tengernyi dolog; Ott áll; Jól van (versek)
Mirtse Ágnes lel-tár; víz-vándor (versek)

Grecsó Krisztián

Öngyulladás; Dologra!; Szájba a sípot; Táborom jelszava; A hosszabbítás ára (versek)
* * *
Szilágyi Gyula Kegyelemkenyéren - részletek egy tiszazugi szociográfiából: A nőkbe zárt fájdalom; The Hungarian Rambo - Szerszámgépes Szürke Jóska
Körmendi Lajos Kipcsakisztán (Kuruclabanc) - tanulmány
* * *
Berkes Tamás Egy „apollonista” - Sárkány Oszkár tanulmánya elé
Sárkány Oszkár Katona József versei
Kőhegyi Mihály Névjegyzék (Összeírása a Bács-Bodrog megyebeli választókerület választóinak, az Izraelita Kongresszusi képviselôk választása tekintetében) - tanulmány
Varga Zoltán „Az én kölköm, az én folytatásom” (Sokasodók és fogyatkozók)
Gajdó Ágnes Öt évtized kétszázhúsz oldalon (Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada 1947-1997)
* * * Híreink

Április

Buda Ferenc 12 haiku
Bálint Péter Alföldi portré (regényrészlet)
Géczi János (a hasonlat talpazata) (versciklus)
* * * „Nekem a haza tágabb értelmű képzetet jelent. Látomást.”
(Beszélgetés Szőcs Gézával - Az interjút készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván)
Szikra János Szeretni!; Madarászi Lászlónak; Fehér szél; Lomb zúg; Eleven fejfák közt; Gomb (versek)
Pintér Lajos Még nem szerettünk eleget (Czine Mihály emlék-érem)
Görömbei András "Szálegyenesen járt előttünk"
Peter R. Holm A vak; Nyilatkozat; Mikor az alkony fénye lassanként eltunik; Meghalni Amerikában; Éjszakai utazás (Sulyok Vince versfordításai)
Nagy Pál Béládi Miklós és a nyugati magyar irodalom
Pomogáts Béla Az irodalom védelmében (Béládi Miklós igazságai)

Fried István

Valóság, mítosz, Bruno Schulz (Bruno Schulz összegyűjtött elbeszélései)
Valastyán Tamás Talán száz, talán ezer éjszaka (A találkozás mint idő és az emlékezés kontúrja Bálint Péter Búvópatak című regényében)
Baji Lázár Imre A határlakó és a szobrász (Kovács György szobrairól)
Határ Győző Hömpölygő beltenger (Kötetlen elmélkedés Kabdebó Tamás Duna-trilógiájáról)
Fehér Zoltán Kökénybokor (Harmath Lajosné - Schon Mária: Bäumelein-Träumelein)
Dankó Imre Baja tudós tanára (Bellosics Bálint: A gyermek a magyar néphagyományban);

Honismereti olvasókönyv (Kiskunfélegyháza helyismereti könyve)

Buda Ferenc Szavak a sírra (Búcsú Kalász Lászlótól)

Március

Faludy György CCCI (Firenze, utoljára); CCCII (Hosszú ideje...); CCCIII (Szeretkezés) - versek
Gion Nándor Önhibámon kívül (elbeszélés)
Lászlóffy Aladár Elfogy; Balkáni nagyböjt (versek)
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzetlapjaimból)
* * * A változásokról álló napig lehet tűnődni (Beszélgetés Buda Ferenccel) - Az interjút készítette: Füzi László
Tolnai Ottó A guzlica (vers)
Határ Győző Koporsósikkasztás (elbeszélés)
Szekér Endre Határ Győző határtalan versvilága (Válogatott versek: „H. Gy. levelesládája”)
Pintér Lajos Álomi töredék; herendi rózsa (versek)
Király László A szerelem évadai (avagy A Csomolungma bár) - vers

Utassy József

Októberi színes; Egy pökhendi poétára; Néha (versek)
Kiss Benedek Útrabocsátó; Az öreg csősz; Stopra várva (versek)
Németh István Ima tündérlakért
Bogdán László Átiratok múzeuma (Visszatérő álom: lovon menekülök; A sörhajóhadnagy balladája; Elrontott márciusi köröcskéző leányának; Javított márciusi köröcskéző leányának; A szél; Lőrincz György középkorú székelyudvarhelyi államhivatalnok és beszélyíró levele Balogh Máriához) - versciklus
Kovács András Ferenc (Saltus Hungaricus); (Pótital) - versek
Dobozi Eszter Mesternő és hangszere (vers)
Zelei Miklós Átkelés (irodalmi forgatókönyv)
Karafiáth Orsolya Szappan, mosópor; a lányról, aki reggel eltűnt az Elfeledett Művekben; Vigyázz, csalok (versek)
Hartay Csaba Utcarészlet; Körönd (versek)
Háy János VIII. Károly, francia király (elbeszélés)
Podmaniczky Szilárd Elvetemült naplók (=.)
Körmendi Lajos Dátumversek (1968. 08. 22.; 1968. 08. 25.; 1968. 08. 29.; 1968. 12. 31.; 1969. 05. 01.; 1978. 10. 03.; 1978. 11. 12.; 1979. 04. 04.; 1979. 10. 23.; 1980. 01. 20.; 1980. 05. 13.; 1980. 12. 01.) - versciklus
Sándor Iván Változó korszak - változó regény (Egy gondolat a történeti hagyomány és az epikai hagyomány kapcsolatáról)
Vekerdi László Következik valami a történelemből? („Quod omnes tangit, ab omnibus approbetur”)
Banner Zoltán A világ értelmezése (Bardócz Lajosról)
Tandori Dezső Egy lakatlan sziget belakása (esszé)
Tandori Dezső ... s még egy vers is; A vers második fele (versek)
* * * Harminc éve
* * * Könyvajánló

Február

Gömöri Tibor Utóirat egy régi vershez, Örmény fantázia, Egy nyugat-berlini lány (versek)
Molnár Miklós Krisztina (elbeszélés)
Tornai József Fleur de Fleurs-asszony, Kentaur, Fényből fényre (versek)
Juhász Ferenc Csikóval jöttél (vers)
Csató Károly Somodari Erzsébet blues (elbeszélés)
Fenyvesi Ottó Amerikai improvizációk (versek)
Bali Brigitta Azt akarom, Mese (versek)
*** Legenda Kolozsvári Grandpierre Emilről (összegyűjtötte Albert Zsuzsa)
Caius Licinus Calvus Versek (Kovács András Ferenc fordításai)
Sárándi József Miért nem szagolom még alulról az ibolyát?
***
Kántor Lajos A hiányzó otthon (Szabédi László metaforája - tanulmány)
Fried István Aggodalom és remény (A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 - tanulmány)
Luchmann Zsuzsa A táblabírói Magyarország (A megyei közélet visszásságai a reformkori életképekben - tanulmány)
***
Kovács Orsolya Víz vagy tűz (Gerle Margit kerámiáiról)
Horváth Ágnes Tizenévesek állampolgári kultúrája (tanulmány Szabó Ildikó és Örkény Antal könyvéről)
Szabó Erzsébet Igaz történetek (Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története)
***
Gajdó Ágnes „A múlt arra való, hogy ráálljunk s éljünk!” (Válogatás Móricz Zsigmond kötetben kiadatlan írásaiból)
Körber Tivadar Zenei múltunk értékei (Bónis Ferenc (szerk.): Erkel Ferencről és koráról)
Pomázi Petra Negyed fordulat (Monostori Imre: „Borul a föld” - Kónya Lajos szerepei és költészete az ötvenes évtizedben)
Füzi László Bozsó János (1922-1998)

Január

A XXI. század kapujában

Sándor Iván Rocinante újra lovast cserél
John Lukacs A rövid évszázad után
Ferencz Csaba Globális változások, globális válság
Ankerl Géza A világ anglo-amerikai magánosítása és a többi más írásmódú civilizációk
Fehér Márta "Bármi elmegy" (A tudomány a XXI. század küszöbén)
Cs. Gyimesi Éva Késői modernitás (Kisebbségek a globalizáció sodrában)
Babarczy Eszter Globálisan - avagy félelem a 21. századtól
Almási Miklós A cserbenhagyás
Schiller Róbert A tudós, a macska és az álom
Hannes Böhringer Mi a filozófia?

Sándor Iván

Az önáltatások és hazugságok kora
***
Szentkuthy Miklós Íme Tarquinius (Részlet egy 1949-ben írt kiadatlan regényből)
Bálint Péter Orfeo utolsó levele Eurüdikének (Töprengések Szentkuthy Levelezőlapjairól)
*** Szentkuthy Miklós levelei feleségéhez, Dollyhoz, 1988. május és július között
Ujlaky István A baltiak mi vagyunk (Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába)
***
*** Híreink