Keresés: Bíró-Balogh Tamás

Találatok: 12

Kiegészítés Lengyel András írásainak bibliográfiájához

Kísérlet egy József Attila-dedikáció megfejtésére

Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése)

A Szerző kísértetének szelleme (Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik)

A filológus öröme (Déry Tibor levelezése. 1901–1926 I/A. Sajtó alá rendezte: Botka Ferenc)

Juhász Gyula szegedi székfoglalója

„Megajándékozott egy kötetével” (Radnóti dedikációi mint életrajzi források)

Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához

Németh Lászlótól Kosztolányi Dezsőig (Olasz Sándor pályaképe)

Weöres Sándor ismeretlen versikéje (Egy Ilia Mihálynak írt rögtönzésről)

|‹ 1 2 ›|