Keresés: Bíró-Balogh Tamás

Találatok: 16

Móra Ferenc gályarab létmetaforája (Egy 1903-as verses dedikációról)

József Attila idézett idézete (Egy vendégkönyvi bejegyzésről)

József Attila és Rátz Kálmán kapcsolatának történetéhez (Egy újabban előkerült dedikációról)

Kosztolányi Dezső ismeretlen önéletrajza

Kiegészítés Lengyel András írásainak bibliográfiájához

Kísérlet egy József Attila-dedikáció megfejtésére

Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése)

A Szerző kísértetének szelleme (Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik)

A filológus öröme (Déry Tibor levelezése. 1901–1926 I/A. Sajtó alá rendezte: Botka Ferenc)

Juhász Gyula szegedi székfoglalója

|‹ 1 2 ›|